.

Contact

 Luni-Duminică 07:30 - 15:30

fundatiagheorghetiteica@yahoo.com

Liceul Teoretic Serban Cioculescu  Liceul Teoretic Șerban Cioculescu

 0252 214 164

       0740 786 113

       0723 285 096

 ltsc.ro

 

Scurt Istoric

 

    

Cu 16 ani în urmă, mai precis la 1 septembrie 2000, a apărut pe harta județului Mehedinți primul liceu particular din regiunea S-V Oltenia, Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu”, patronat de Fundația ,,Gheorghe Țițeica”. Inițiativa înființării acestui liceu aparține prof. Ion Nănuți, director general al Fundației ,,Gheorghe Țițeica” , precum și doamnei prof. Claudia Nănuți, director general adjunct și domnului prof. Nicolae Drăghiea, fost deputat de Mehedinți.    Prin avizul provizoriu de organizare și funcționare nr. 38941/16.09.1999 am început pregătirea acțiunii de înființare a liceului care s-a materializa la 01.09.2000. În urma evaluării Consiliului Național de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar am primit autorizația de încredere prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3756/30.04.2001 pentru specializarea ,,matematică-informatică”. Ulterior am obținut autorizația de încredere și pentru specializarea ,,filologie” și învățământ gimnazial.

Prin Ordinul Ministrului Educației si Cercetării nr.5634/14.11.2006 Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” din Drobeta Turnu Severin a fost acreditat și căpătându-și personalitate juridică a intrat în toate drepturile pe care le conferă Legea învățământului ca instituție de interes public făcând parte din sistemul național de învățământ. După obținerea acreditării liceului, în cadrul acestuia s-au înființat cursuri serale și cu frecvența redusă.

În primii ani de activitate, în cadrul liceului funcționau doar două specializări: matematică-informatică și filologie.

Ulterior, începând cu anul școlar 2011-2012, s-a obținut autorizația de funcționare pentru profilul tehnician în activități economice. Din anul 2012, Liceul Teoretic ,,Şerban Cioculescu” a adăugat profilul sportiv, având astfel toate filierele.

Primul director al liceului a fost prof. Nicolae Drăghiea , urmat de prof. Nicolae Jiplea, prof. Claudia Nănuți, prof. Carmen-Luminița Telea și prof. Mihaela-Carmen Iorga , care este și astăzi în funcție.

Pleiada de profesori care-și desfășoară activitatea în cadrul liceului, în marea majoritate tineri, ca Iorga Mihaela Carmen, Biban Mirela, Nistor Valeria, Bobic Maria Viviana, Martin Alina, Bălășoiu Daniela, Stancu Oana, Urucu Eusebio, Țurai Relu, Schintee Mihai, Andrițoiu Leontina, Iordăicuță Veronica, Băbăț Andrei, Vlăduț Simona, Miloșescu Cristian, Roșca Gheorghița, Ureche Dorin, Stan Alexandra fac tot ce le stă în putință pentru a se afirma din punct de vedere al pregătirii profesionale și metodice.

În prezent Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” își desfășoară activitatea într-o clădire situată în centrul oraşului Drobeta Turnu Severin, respectiv pe strada Traian nr. 84, dotată cu săli de clasă și laboratoare echipate cu material didactic și calculatoare de ultimă generație. 

Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu”

 

 

.

Echipa Școlii